Nuolukivi

Nuolukivi
Nuolukivi sisältää hirven elimistölle tärkeitä mineraaleja, suoloja sekä hivenaineita. Hirvi saa kiven sisältämät aineet nuolemalla sitä. Nuolukivien vieminen metsään on yleinen riistanhoitomuoto. Nuolukiven mineraaleista sinkki ja mangaani auttavat luuston kehittymistä. Myös hirven sarvet vahvistuvat niiden ansiosta. Muita nuolukivessä olevia mineraaleja ovat magnesium, kupari, koboltti, seleeni ja jodi. Markkinoilla on myös nuolukiviä, jotka sisältävät vitamiineja. Hirven lisäksi nuolukivellä vierailevat peurat, kauriit, porot, jänikset sekä villisiat.

Kuvateksti: Hirvet hyödyntävät Suomen metsissä yli 50 000 nuolukiveä vuosittain

Hirven aiheuttamien tuhojen välttäminen
Nuolukivi on erinomainen keino estää hirviä hakeutumasta tienvarsille nuolemaan tiesuolaa. Nuolukiveä käytetään myös ohjaamaan hirviä pois riskialttiin taimikon ja pellon luota. Nuolukivi sijoitetaan usein mäntytaimikkoon, joka on yli neljän metrin pituista. Nuolukiven ansiosta hirvivahinkoalttiit eli nuoremmat taimikot usein säästyvät, sillä hirvi saattaa vierailla nuolukivellä lähes päivittäin. Moni metsänomistaja on myös reppuruiskulla levittänyt suolaa pajukoihin, jotta hirvieläimet jättäisivät nuoren taimikon rauhaan.

Hirvivahinkoalttiin taimikon keskelle metsänomistaja saattaa laittaa myös radion, joka äänellään pitää hirvet loitolla. Tämä on huomattavasti halvempaa kuin taimikon aitaaminen, kemiallisten karkotteiden käyttäminen tai suojuksien hankkiminen taimille. Metsänomistajan tulee vain vaihtaa paristot radioon. Radio on myös suojattava jollain tavalla, ettei kosteus pääse rikkomaan sitä heti. Maanviljelijät puolestaan tekevät riistapeltoja ja sijoittavat nuolukiven sen lähelle. Näin hirvi ohjataan herkuttelemaan muualle ja säästytään hirven tekemältä tuholta peltoalueilla.

Kuvateksti: Hirvieläimet vierailevat nuolukivellä ahkerasti

Nuolukiven sijoittaminen
Hirvelle tarkoitettu kuution muotoinen nuolukivi on syytä asettaa parin metrin korkeudelle. Nuolukivessä tulisi myös olla, jonkinlainen vaneripala kattona. Tämä estää sateita sulattamasta nuolukiveä liian nopeasti, jolloin nuolukiveä joudutaan vaihtamaan tiheämmin. Toisaalta osa hirviporukoista haluaa, että nuolukivestä on hirven lisäksi myös jäniksille. Silloin nuolukiven voi sijoittaa hieman alemmas ja jättää katoksen tekemisen, jotta kiven sisältämät aineet valuisivat alaspäin, josta jänisten on helpompi sitä hyödyntää.

Varmaan yleisin keino on sahata noin 15 - 18 cm paksu mänty vajaan kahden metrin (1,5 - 2,0 m) korkeudelta poikki. Sahatun männyn yläosan keskelle upotetaan puutappi, johon nuolukivi lasketaan päälle. Muista kuoria sahatun puun runko, jotta nuolukiven sisältämät aineet pääsevät valumaan sen pintaa pitkin myös pienemmille riistaeläimille. Nuolukiven ympärillä on syytä olla riittävästi tilaa hirviä ajatellen. Tarvittaessa metsänomistaja voi jonkun lähimmän puun kaataa pois tieltä. Ahkerimmat pitävät myös huolen siitä, että hirvillä on puhdasta juotavaa nuolukiven lähellä.

Puutappi on useimmiten sahattu palanen harjanvartta. Aiemmin on myös käytetty metallista tappia, joka ei kuitenkaan enää ole suositeltavaa. Tämä johtuu siitä, että nuolukiven vähetessä se usein halkeaa, jolloin hirveä odottaa kivulias kokemus sen kielen jäädessä metalliin kiinni.

Kuvateksti: Hyvä paikka hirvitornille löytyy usein nuolukiven läheltä

Usein nuolukiven sijoituspaikaksi suositellaan haavan tai koivun kantoa tai sahattua runkoa, mutta parhaaksi valitulla paikalla ei aina ole tarjolla riittävän järeää lehtipuuta. Mäntykin kelpaa oikein hyvin tähän käyttötarkoitukseen. Hirven ja muiden hirvieläinten mineraalivarastot hupenevat nopeasti talvella, joten on syytä käydä säännöllisesti tarkastamassa, onko nuolukivi ehtinyt loppumaan. Mikäli nuolukivellä sattuu jonakin vuotena olemaan paljon käyttäjiä, se saattaa loppua jo kolmessa viikossa.

Ilman tätä riistanhoitomuotoa hirvellä ei olisi riittävää määrää suoloja ja hivenaineita. Nuolukiviä ei kuitenkaan tule sijoittaa vilkkaan tien tai asutuksen läheisyyteen, eikä myöskään pellon reunalle. Tämän tulisi olla itsestään selvää, jotta ei olla lisäämässä liikenneonnettomuuksia taikka peltovahinkoja. Tilanne on toki eri, kun pellon omistajalta on saatu siihen lupa. Yksi hyvä paikka nuolukivelle on voimalinjojen avoimet alueet.

Kuvateksti: Metallinen tappi olisi syytä vaihtaa puutappiin vanhoista nuolukivipaikoista

Suola on välttämätöntä eläimille
Nuolukiviä myydään myös aidatuille eläimille, kuten lehmälle ja hevosille. Nuolukiven sisältö saattaa kuitenkin poiketa. Usein hirvieläimille onkin omat nuolukivet, joissa mineraalit ja hivenaineet ovat sopivassa suhteessa riistaeläimen tarpeeseen. 

Nuolukivien tiedetään vahvistavan hirven sarvia sekä nopeuttavan niiden kasvua. Tämä tarkoittaa käytännössä yhä komeampia trofeita. Nuolukiven sisältämät aineet parantavat myös hirven turkin laatua. Nuolukiven sisältämä magnesium, sinkki ja koboltti auttavat rasvojen, hiilihydraattien ja proteiinien sulattamisessa. Tutkimusten mukaan myös hirven lisääntymiskyky paranee.

Nuolukivien testaaminen
Kannattaa testata markkinoilla olevia nuolukivia ja alkaa käyttämään nuolukiveä, joka pysyy parhaiten tiiviinä ja eikä murene liian helposti. Kivillä on suuriakin eroja esimerkiksi vesisateen kestävyydessä sekä maussa. Hyvältä maistuvan nuolukiven merkkinä on sen selvä väheneminen jo ensimmäisten viikkojen aikana. Huono nuolukivi ei kestä Suomen olosuhteita vaan halkeaa ja tippuu maahan. Nuolukiviä kannattaa testata samanaikaisesti, jolloin ne tulee asetella noin 7 - 20 metrin etäisyydelle toisistaan. Paikan läheisyydessä on tärkeää olla myös juotavaa tarjolla.

Kuvateksti: Nuolukivi kiinnostaa hirviä myös talvella

Ilman nuolukiviä kotimaisella hirvikannalla olisi huono luusta sekä huono vastustuskyky erilaisia sairauksia vastaan. Vaikutukset näkyisivät myös hirven painossa. Miksi sitten hirvet eivät saa luonnosta riittävästi suoloja sekä mineraaleja. Vastaukseksi voimme sanoa luonnon happamoitumisen.

Mitä nuolukivi sisältää?
Moni myös kysyy mitä nuolukivien sisältämät mineraalit ja muut aineet saavat aikaan. Rauta parantaa veren hapenkuljetuskykyä. Se vaikuttaa myös positiivisella tavalla elinten toimintaan. Jodi puolestaan lisää terveiden jälkeläisten määrää. Jodi on myös tärkeä kilpirauhasen toiminnalle. Sinkki edistää nahan ja luuston kehittymistä. Eleeni auttaa jodin ja E-vitamiinin imeytymistä elimistöön.

Koboltti auttaa B12-vitamiinin muodostumisessa. Näin punaisten verisolujen tuotanto lisääntyy, mikä on tärkeä tekijä anemian torjunnassa. Magnesium vaikuttaa lihastoimintaan ja kupari sidekudosten ja rustojen muodostumiseen. Mangaani vaikuttaa luuston ja hampaiden kehitykseen. Natrium ylläpitää nestetasapainoa ja auttaa hirven lihaksia toimimaan paremmin.

Artikkeli: Luonnossa -palvelu
Kuvat: © Luonnossa -palvelu ja Joni Saunaluoma

Copyright © Luonnossa -palvelu. All rights reserved.

 Etusivulle | Sivun alkuun | Foorumiin